Myslime ekologicky

Nie je snáď viac zaťažené životné prostredie ako dnes, a preto je potrebné, aby sme boli uvedomelí a tiež tak so svojim okolím zaobchádzali. V tejto oblasti máme predovšetkým u nás veľké medzery a ešte je toľko vecí, ktoré sa musíme naučiť. Veď nás živí matka zem, denne čerpáme jej dary a túto starostlivosť by sme jej mali vrátiť späť. Už naše deti by sme mali učiť triediť odpad a nič nevyhadzovať do prírody. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj v Škandinávii, kde je úplne bežné, že majú aj v lese koše na zvyšky, ktoré jednoducho do porastu nepatria.

Správne separovanie nielen nebezpečných látok

Doma by sa nám mohli hodiť napríklad plastové nádoby na odpad, ktoré sú veľmi praktické a účelné . Dajú sa využiť nielen v domácnosti, ale aj v priemyselných budovách. Záleží vždy na type nádoby, ktorému zodpovedá iný účel. Môžete takto uchovávať plasty alebo aj kvapaliny. Niektoré sú preto vybavené špeciálnymi uzávermi. Asi najviac predávané sú priehľadné obaly, kedy viete takmer okamžite, čo presne v ňom uchovávate. Samozrejme si ich môžete aj popísať alebo nalepiť popisok. To už záleží len na vás.

Myslime ekologicky
Ohodnoťte příspěvek